STŘELCI SV. GOTHARDA

Název skupiny

PATRON KOUNICKÝCH VINAŘŮ

sv. GOTHARD Z HILDESHEIMU *960 +1038

 

V církevním kalendáři slaví 5. května svátek sv. Gothard (Gotthard, Godehard). Toto staroněmecké jméno je složeno ze slov Gott ("Bůh") a hart, což znamená "tvrdý" nebo "silný". Proto se toto jméno překládá jako "v Bohu silný".

Sv. Gothard z Hildesheimu se narodil roku 960 v Reichersdorfu (Dolní Bavorsko) v rodině chudého rolníka. Mniši z nedalekého kláštera si brzy povšimli bystrého hocha a poskytli mu veškeré vzdělání. Ve třiceti letech složil sv. Gothard řádové sliby a stal se z něho benediktinský řeholník. Během několika málo let se stal převorem a brzy nato i opatem (996) v Niederalteichu. Pod jeho rukou klášter vzkvétal, a tak není divu, že roku 1022 byl na přání samotného císaře Jindřicha II. vysvěcen na hildesheimského biskupa. V následujících letech vzniklo v jeho diecézi kolem 30 nových klášterů a vyrostly nové školy. Biskup byl všeobecně velmi oblíben, a tak když roku 1038 zemřel, oplakávali jej všichni bez rozdílu. Byl pohřben v hildesheimském dómu, papež Inocenc jej svatořečil již v roce 1131. Sv. Gothard se stal prvním světcem z Bavorska, který byl kanonizován. Od té doby je patronem zedníků a modlí se k němu všichni, kdo mají dnu a revmatismus.

Je tedy otázkou, jak se stal patronem Bratrstva kounických vinařů a kopáčů. Zdá se a naznačují to již i artikuly v zakládací listině Bratrstva z roku 1737, že tohoto patrona kounickým vinařům vybral, doporučil a možná i stanovil majitel kounického panství, kníže Dietrichstein.

Nový příspěvek

IMG.jpg