STŘELCI SV. GOTHARDA

Naši sponzoři, příznivci

Poděkování

Tímto děkujeme panu faráři z Dolních Kounic za jeho osobní finanční příspěvek na činnost našeho sdružení !
Žádné komentáře