STŘELCI SV. GOTHARDA

Historie

Něco k historii - jak to začínalo.

Zakládající tříčlenná skupina nadšenců již před vznikem sdružení pořádala u příležitosti komání „Antonínských „ poutí a městských slavností města Dolní Kounice výstavy předmětů denní potřeby a různých řemeslnických nástrojů z dob našich prababiček pro pozvednutí povědomí spoluobčanů o této době. Vystavované předměty byly shromážděny jednak samotnou péčí našich zakládajících a také věnováním od Kounických občanů V roce 2003 byl taktéž zhotoven kanón a naše skupinka začala nesměle vystupovat se slavnostními výstřely v prozatím zapůjčených uniformách.