STŘELCI SV. GOTHARDA

V. Podzimní Bohutické slavnosti