STŘELCI SV. GOTHARDA

Bratislava 2009

Ve dnech 26. - 28. června proběhla vzpomínková akce - 200. výročí obléhání Bratislavy napoleónskými vojsky. Počasí jak jistě všichni vědí akci zrovna nepřálo, ale to nic neubralo na náladě zúčastněných vojsk a na odhodlání s jakým byly vedeny bitvy i noční ostřelování města z břehu Dunaje. Fotografie z této vydařené akce přikládáme ...